Aksjon mot fødekaos         

Fra en far

Høsten 2001 ventet vi vårt første barn, og benyttet da muligheten til fritt sykehusvalg, vi valgte Ullevål. Siden vi bodde i Askim var Ullevål faktisk det nærmeste, siden Sykehuset Østfold sin fødeavdeling er i Fredrikstad. Vi ønsket også å kunne være sammen, og det fikk vi på pasienthotellet til Ullevål. Alt lå altså godt til rette, men det skulle ikke fortsette sånn. Vi kom inn til et kaos, og ble sendt mellom avdelingene. De hadde rett og slett vanskeligheter med å finne plass til oss. Fødselen forløp greit, men det neste døgnet følte vi oss rett og slett oversett. Gutten hadde også antydning til gulsott, men de regnet med at "det skulle gå greit", så de sendte oss hjem (til tross for at målingene viste at han lå helt på grensen til å skulle i lyskasse). Vi fikk ikke noe mer informasjon om gulsotten. P.g.a gulsotten var han slapp og hadde vanskelig for å få i seg næring, som resulterte i at gulsotten ble værre... en ond sirkel. Dette startet altså på sykehuset, uten at de reagerte. Etter noen dager hjemme var han så slapp at vi hadde problemer med å vekke ham opp, og ringte Ullevål. Der ble vi kontant avvist, med beskjed om at de hadde nå ikke lenger ansvar for oss. Vi kontaktet så den lokale legevakta, som så prøvde å kontakte Ullevål, men også de ble avvist. Resultatet ble da en biltur (med mange stopp for å sjekke at gutten faktisk fortsatt pustet) på smale og svingete veier, som tok en og en halv timer... før vi ble tatt imot med åpne armer i Fredrikstad. De tok seg av gutten, og lot oss sove gjennom hele natta på personalrommet. Nå er gutten 4 år, frisk og rask. Men Ullevål frister ikke til gjenntagelse!

Odd Erik Pedersen

For alle tjenestene gjelder følgende betingelser. Prisen varierer, ta kontakt for et tilbud!
Telefon: 91 84 36 40, e-post: havard@altern.no.