Aksjon mot fødekaos         

Resultater

Det er umulig for oss å vite hva som skyldes oss og hva som hadde skjedd uten aksjonens kamp, men vi mener i hvert fall at vi har vært medvirkende til at følgende har skjedd:

  • Prinsippet om fritt sykehusvalg vs. kapasitetsproblemer på fødestedene er avklart.
  • Sykehusene og Helse Øst har bedret sin informasjon til fødende. (Kan fortsatt bli bedre, bl.a. etterlyser vi en felles portal.)
  • I mai 2006 lovte Helse Øst og Helse- og omsorgsministeren 400 nye fødeplasser i Oslo. (Alt for få mener vi, men aller monner drar.) 100 kom på plass samme sommeren, 300 kom i Riksens nye lavrisikoenhet i juni 2007.
  • Fødende har begynt å klage etter inspirasjon fra vår klagemal. Se denne glimrende og konstruktive klagen, som allerede har fått positive følger!
  • Vi har vært med å sette dagsorden i media og deltatt på møter hvor vi har talt brukernes sak.
  • Departementet har satt i gang et arbeid for å få en mer helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og bl.a. vi representerer brukerne.
Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.