Aksjon mot fødekaos         

Planer for sommeren og høsten 2007

Våre planer er å på ymse vis arbeide for å nå våre mål og å få myndigheter på ulike nivåer til å innse at de må gjøre det attraktivt å føde, enten det er i storbyen eller på bygda. Vi vil arbeide direkte opp mot myndighetene, gjennom media og ved å knytte til oss flere kontakter.

Nasjonalt

Den nye planen

Vi vil følge opp departementets arbeid med å skap en ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Aller først vil vi finne ut hva andre brukere mener, gjennom to spørreundersøkelser. Resultatet av disse undersøkelsene vil bli publisert i GRAVID og Foreldre & Barn, muligens også i andre medier. Vi håper de kan sette fødselssaken på agendaen i media og poltikken. Vi kommer også til å bruke resultatene direkte i vår kontakt med departementet og andre myndigheter.

Departementet skal sende ut et problemnotat 24. september, vi får da høringsfrist til 4. november. Det blir et høringsmøte 16. oktober. Dette skal danne grunnlaget for den endelige planen som skal komme til jul.

Julestengt?

I sommer har feriestengte fødeavdelinger skapt problemer og medieoppslag. Vi vil jobbe for at problemene ikke skal gjenta seg. Se saker i Nationen.

Tidlig i høst bør vi finne ut hvilke fødeavdelinger og fødestuer som planlegger å holde stengt i juleferien, hvorvidt de faktisk stenge (eks. umulig å skaffe vikarer), hvor mye man faktisk vil spare på å stenge (eks. regne på økte transportutgifter m.m.) og hvilket tilbud de gravide som sogner til stedet for som erstatning. Dette avhenger imidlertid av at frivillige rundt om i landet tar kontakt med sine helseforetak og undersøker saken. Vil du hjelpe til? Kontakt oss

Flere kontakter

Vi ønsker å knytte til oss flere kontakter i hele landet, som både kan «ta i et tak» praktisk, på nettet eller i aksjonsarbeidet ellers (f.eks. idéutveklsing, skriving av innlegg, kontakt med helseforetak), eller bare fungere som obeservatører og informanter. Vi vil gjerne ha flere nyheter og historier om fødesituasjonen i andre deler av landet. Vi er spesielt interessert i andre aksjoner for bevaring eller bedring av tilbudet. Kontakt oss og fortell gjerne din opplevelse av lokal fødselsomsorg. De som ønsker det kan få sine historier publisert på nettstedet, med navn eller anonymt. Vi oppfordrer alle til å sette helstilbudet til gravide, fødende og nybakte foreldre på dagorden i lokalpolitikken i sin kommune!

Ny organisasjon?

Vi vil også jobbe videre med tanken om å danne en ny organisasjon. Er det økonomisk mulig? Er det praktisk mulig? Vi mener at det er behov for en ny organisasjon!

Lokalt i Oslo og Akershus

Kommunevalg

Vi savner et lokalpolitisk engasjement i Oslo og Akershus, synes de situasjonen er holdbar? Kanskje bør vi sende et spørsmål til alle de politiske partiene i byen? «Hva mener partiet om helsetilbudet til gravide og fødende? Hva har partiet gjort og hva vil partiet gjøre for å bedre situasjonen?» Vi må få fødesaken opp på den politiske dagsorden i valgkampen!

Styret i Helse Sør-Øst

Vi har tenkt å be om å få komme på et styremøte i nye Helse Sør Øst så snart halvårs-fødetallene er klare fra SSB. Der vil vi fortelle om vår versjon av situasjonen i hovedstaden, Helse Østs håndtering av den og spørre hvilke planer det nye gigant-foretaket har.

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.