Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Historien bak aksjonen

Det startet med en artikkel på Lysfontenen og et opprop, og skulle bare vare i en måned eller to. Dét var i februar 2006… Aksjon mot fødekaos akter ikke å legge inn årene før målene våre er nådd.

Oppropet ble lagt ut i butikker og på Internett, se hvem som har skrev under på nettet.

Her er historien bak aksjonen, i kronologisk rekkefølge, notert etter hvert som ting har skjedd. De interne lenkene for 2006 er til de gamle nettsidene.

2006

Første uke

Torsdag 16. februar 2006 og dagene etter

Som en reaksjon på oppslagene i Aften, Linn Ullmanns kommentar der og leserinnleggene i etterkant, skrev jeg en artikkel som jeg publiserte på Lysfontenen. Samtidig starta jeg underskriftskampanjen på petitononline.com og begynte å spre lenkene dit per e-post, messenger og debattforum. Jeg fikk god hjelp til dette av venner og ukjente.

Andre uke

Jeg sendte flere e-poster og fortalte om aksjonen. Jeg sendte bl.a. til bladet Gravid og Aften, med oppfordring om å følge opp saken. Jeg begynte også å dele ut lapper med oppropets nettadresse til kjente og ukjente, på gravidtreninger, gata og t-banen.

Gravid

Fredag 24. februar ble jeg intervjua om oppropet og fødekaoset av Gravid. Saken kommer på trykk i førstkommende nummer, som er i salg siste uka i mars.

Nettsidene

Helga bruker jeg til å lage førsteutkast til disse nettsidene. Etter mange debatter på nettet får jeg behov for å oppsummere og å lage en lenkesamling.

 

Tredje uke

Spre videre

Jeg forsøker å spre aksjonen videre. Jeg sender også en ny e-post til venner og kjente, forteller om de siste oppdateringene på nettsidene her. På kvelden passerer vi 500 underskrifter. Fortalte om oppdatering av nettsidene på en rekke forum lørdag kveld, håper folk i andre deler av landet tar kontakt om situasjonen hos seg.

Nettsidene

I helga oppdaterer jeg nettsidene. Jeg deler hovedsia inn i tre: hjem, debatter og media & ressurser. I tillegg lager jeg tre nye sider. Jeg håper oppdateringa gjør at det er lettere å finne fram, samt at de nye sidene er interessante å lese!

På forsida har jeg lagt til noen avsnitt om debatten i Kanal24 og min drøm.

Dagbladet

Tirsdag 28. februar ringer Høyre-politikeren Linda Cathrine Hofstad og forteller at stortingsrepresentant og jordmor Sonja Sjøli kommer til å ta opp saken i Stortingets spørretime dagen etter. Dagbladet vil gjerne gjøre en sak på hennes spørsmål, min aksjon og saken generelt. Jeg kontakter Carina Nilstun som hadde sendt meg en e-post angående aksjonen. Tirsdag kveld møtes vi alle på Ullevål sykehus.

Fredag kommer saken på trykk i Dagbladet, samt at den publiseres i nettutgaven. Jeg ringer og ber dem lenke til mine nettsider. I løpet av få timer stiger antallet sginaturer fra i underkant av 300 til godt over 400. Happy.gif

Kanal 24

På bakgrunn av oppslaget i Dagbladet kontakter redaksjonen i Nyhetspuls17 meg. De vil gjerne at jeg kommer i studio og forteller om aksjonen. Jeg håper økt publisitet gir flere signaturer og stiller opp. Jordmor Siri von Krogh, konst. fagdirektør Kristin Lossius (Helse Øst) og jeg møtes til debatt. Debatten sendes i redigert form ca 17:30.

Fjerde uke

Nettsidene

Onsdag: Har laget en kortversjon av problemet øverst på index-sia og en oppfordring om å ta kontakt med meg hvis man øsnker å være med. Har laget en følgeseddel folk kan dele ut. Har også lagt ut statistikk.

Spre

Mandag sender jeg e-post til Oslos helsestasjoner og ber dem henge opp plakaten på oppslagstavla, skal også sende faks til helsestasjonene som ikke har e-post. Sender lignende e-post til gravidtreninger osv. Legger ut underskriftslister i babybutikker torsdag.

Femte uke

Nettsidene

Fredag: Oppdaterer index-sia. Har funnet ut at i 2005 manglet Oslo og Akershus 300 fødeplasser! Hvis utviklingen fortsetter og at det fødes enda flere Oslobarn i 2006, vil vi kanskje mangle over 500 fødeplasser!

Dessuten viser et styrevedtak fra juni 2005 at Ullevål så høstens situasjon komme. Likevel ser det ikke ut som hverken Helse Øst eller sykehuset gjorde noe for å hindre dette!

Tirsdag la jeg ut flere historier fra hele landet (Helse Vest) og oppdaterte lenkesamlinga med noen ekstra under Helse Øst, samt andre.

Spre

Deler ut løpesedler på Grünerløkka lørdag og ellers til alle jeg ser med gravidmage eller barnevogn ellers i byen. Kontakter Aften angående fødetallene, de skriver kanskje en sak til uka.

Sender ut e-post til de som har signert:

Til dere som har signert Gi Oslos kvinner et godt fødetilbud

Jeg skriver til dere som valgte at e-postadressen skal være synlig for meg som administrator av lista, jeg håper det er OK at jeg kontakter dere. Takk for støtten med din signatur!

Jeg vil opplyse om tre ting:

1. Signeringsprosessen er forvirrende og jeg har fått tilbakemelding fra flere som har trodd de ha signert, men hvor signaturen ikke har blitt registrert. Jeg har derfor laget en bruksanvisning:
http://www.altern.no/opprop/signer.html
Hvis dere har sendt oppropets lenke til andre som kan ha signert, ber jeg om at dere sender en ny e-post og oppfordrer dem til å sjekke om signaturen er registrert her:
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?fodsel
Hvis den ikke er registrert håper jeg folk leser bruksanvisningen og prøver en gang til.

2. Jeg kommer sannsynligvis til å avslutte aksjonen i løpet av noen dager og overlevere signaturene. Jeg har foreløpig ingen avtale med noen av mottakerne, men håper å få til noe i slutten av kommende uke. Hvis du vil gjøre en ekstra innsats for å få inn flere underskrifter innen da, kan du dele ut lapper, løpesedler og/eller henge opp plakater på helsestasjoner, barnehager, parker etc. Disse kan du laste ned her:
http://www.altern.no/opprop/index.html
Du kan også ta med en liste til et egnet sted (eks. gravidtrening, barseltreff etc.) og få underskrifter der.
http://www.altern.no/opprop/liste.rtf
Si i så fall fra til meg så vi kan avtale en overlevering slik at din liste blir overlevert sammen med de andre.

3. Onsdag 5. april holder Jordmorforeningen et åpent møte om fødesituasjonen i Oslo. Målet er å sammen diskutere og idemyldre seg fram til bedre løsninger. Til møtet kommer politikere, representanter fra Helse Øst, sykehusene og sannsynligvis departementet. Vi som brukere er også invitert og det er viktig at  mange av oss møter, slik at vi blir hørt. Jeg kommer sannsynligvis til å holde et innlegg. Har du lyst til å være med på innlegget eller har synspunkter på hva jeg bør vektlegge? Ta kontakt!
Mer informasjon om tid og sted legger jeg ut på nettsidene mine etter hvert: http://www.altern.no/opprop/nytt.html

Sjette uke

Nettsidene

Jeg og de to andre engasjerte har sett nærmere på fødselstallene. Konklusjonen er: Ulike kilder gir ulike opplysninger om Ullevåls kapasitet og fødsler. Ullevål økte antallet fødsler med 465 fra 2003 til 2004. Vi antar at dette muligens steg ytterligere i 2005. Har Ullevål egentlig økt sin kapasitet, eller tar de inn flere enn det som er forsvarlig? Driver de økt samlebåndsvirksomhet, men mindre tid og dårligere omsorg til hver enkelt fødekvinne?

Syvende uke

Overleveres 4. og 5. april Endelig, jeg har fått et møte med en representant for Helse- og omsorgsdepartementet! Tirsdag 4. april kl 14 vil oppropet, signaturene, samt utskrift av disse sidene overleveres statssekretær Wegard Harsvik. Send meg historier, reaksjoner og meninger om Oslo og landet ellers, slik at disse blir med på overleveringen!

Dagen etter, onsdag 5. april arrangerer jordmorforeninga folkemøte kl. 18. Der skal jeg holde et innlegg og overlevere oppropet til Helse Øst. Møt opp!

Nettsidene

Har lagt ut flere lenker til og et nytt avsnitt under Hva er problemet? Jeg synes det er skremmende at situasjonen vi nå har ble det advart mot for 2-3 år siden: De ansvalige nektet å lytte! :-(

Åttende uke

Aksjonen i media

Den siste uka blei det fullt trøkk! Dagsavisen omtalte saken mandag. NRK snappa opp det og jeg møtte statsråd Sylvia Brustad og stortingsrepresentant Inge Lønning til debatt i P2s Dagsnytt Atten samme kveld.

Dagen etter omtalte Aften saken, både i papirversjonen og på nett. Klokka 14 overleverte jeg og to venninner oppropet, sammen med et følgebrev og utskrift av nettsidene, til statssekretær Wegard Harsvik. Han lovte at departementet skal følge opp saken. NRK Østlandssendingen TV dekket overrekkelsen og intervjuet statssekretæren og meg sjøl. Innslaget gikk samme kveld, sammen med et intervju med ei som ufrivillig fikk hjemmefødsel da Ullevål nektet henne å komme. Saken ble også omtalt på radioen (både i nyhetsbulletinen og et lengre intervju med overjordmor ved Ullevål) og i NRK nettavisen.

Jeg har nå oppdatert lenkesamlinga, med lenker til alle medieinnslagene om aksjonen.

Folkemøte onsdag

Onsdag kveld arrangerte jordmorforeninga folkemøte på Riksen. Der holdt først jeg, deretter Kristin Lossius (konstituert fagdirektør Helse Øst), May Hansen (jordmor og stortingsrepresentant for SV), Sonja Irene Sjøli (jordmor og stortingsrepresentant for Høyre) og Gudrun Abascal (overjordmor ved BB Stockholm), innlegg. Mitt innlegg kan lastes ned her (rtf-fil). Jeg avsluttet innlegget mitt med å overrekke oppropet og utskrift av nettsidene til Lossius, Sjøli og overjordmor ved Ullevål, Kristi Hjelle. Sjøli fikk også en utskrift av nasjonalsida og lovte å ta med alt tilbake til komiteen.

Etter innleggene var det debatt og både jordmødre og foreldre i salen heiv seg på. Kort oppsummert kom bl.a. Følgende fram:

Jordmødrene både på Ullevål, Ahus og Bærum er minst like frustrerte som oss foreldre! Kapasiteten på Ullevål er 5.400 fødsler per år. De har hverken personell eller rom til mer. Likevel hadde de 6.500 fødsler i 2005... Hva sier det om kvaliteten? I snitt har de altså 2-3 for mange kvinner per døgn, i tillegg avvises 1-2 per døgn, = en overbooking på 3-5. Ullevåls overbooking på næremer 1.800 i året tilsvarer det antallet Aker sykehus tok før nedleggelsen! Har de andre sykehusene kapasitet til å ta over alle disse fødslene? Nei, så vidt jeg har regna ut tidligere.

(NB! For de som måtte lure: ABC er ikke grunnen til at Ullevål er så populært. ABC overbooker ikke. Det er de to andre fødeavdelingene på Ullevål som tar inn langt flere enn de har kapasitet til.)

Hvordan Pasientrettighetsloven skal tolkes er fortsatt ikke avklart. Helse Øst, fylkeslegen, politikerne o.a. er ikke enige.

Helse Øst fikk mye pepper, det blei litt «Lossius mot røkla». Dette takla hun imidlertid godt, og jeg håper hun og de andre overordna ansvarlige tar med seg alle innspillene. Først og fremst er det viktig å få avklart hva den forsvarlige kapasiteten ved sykehusene er (ikke hva de klarer å presse inn) og hvor mange fødsler som ventes i 2006-07.

Deretter håper jeg Helse Øst og samarbeidspartnere får fortgang i å etablere flere fødeplasser i Oslo, helst på mindre avdelinger/fødestuer. Disse vil jeg tro er billigere i drift enn «høyteknologiske sykehusavdelinger». De er også i tråd med prinsippet om differensiert fødselsomsorg.

Helse Øst bør så snart som mulig gi profesjonelle i oppdrag å sjekke hva gravide i Oslo ønsker av fødetilbud, og hvorfor så mange ønsker seg til Ullevål. En lignende undersøkelse bør gjøres av sykehusenes ansatte. Hvordan opplever jordmødrene ved sykehusene i Oslo og Akershus arbeidsdagen sin?

I etterkant har jeg fundert på om deler av problemet her er manglende rapportering fra Ullevål til Helse Øst. Lossius sa at hun hadde fått rapporter om at sykhusene har god nok kapasitet. Det stemmer veldig dårlig med bildet jordmødrene tegna (og som også har kommet fram gjennom media og aksjonen). Da gjenstår spørsmålet: Er det Helse Øst som ikke lytter eller Ullevål som ikke gir beskjed? Har rett og slett Ullevåls ledelse svikta både sine ansatte og pasienter, og ikke rapportert om kaotiske tilstander og 1.100 flere fødsler enn de har kapasitet til?

På møtet kom det også gode forslag om bl.a. en felles nettportal med oversikt over sykehusenes fødeavdelinger og noe liknende i papirversjon. Det var også veldig nyttig å høre om erfaringene fra Stockholm. Frista nesten å dra dit for å føde! :-)

Jeg håper virkelig media o.a. følger opp saken etter påske og sjekker hva som blir gjort! Sjøl trekker jeg meg nå tilbake. Jeg skal konsentrere meg om familien min og svangerskapet, men håper andre gravide og foreldre tar over stafettpinnen! Dette har vært to slitsomme, men samtidig inspirerende måneder. Det er veldig gøy å se at arbeidet har hatt en effekt, og jeg har virkelig et håp om at nå vil det skje endringer! Det har blitt mye medieoppmerksomhet på meg, men jeg håper jo folk ser at det handler om saken, ikke om meg. Morsomst var det å gjøre noe jeg egentlig ikke tør: Stå å tale foran en forsamling (folkemøtet). Kanskje er det på tide du gjøre noe du ikke tør – tar over stafettpinnen? Lykke til!

Nettsidene

Jeg har ikke klart å avslutte helt og søndag har jeg oppdatert nettsidene med følgende: Noen tankter rundt Fritt sykehusvalg på hovedsia og lenkesia, samt oppdatert debattoversikten.

Etter påske

Aksjonen er egentlig avslutta, men vi følger fortsatt med. Det har vært flere reportasjer i media (NRK, Aften og Dagens medisin), dessverre ikke noe oppløftende. Vårt Land har også omtalt Arbeidstilsynets aksjon om arbeidsmiljøet ved norske sykhus «God vakt», artikkelen ligger ikke på nett. Vi har skrevet leserbrev til Aften (trykket i en kortversjon 8. mai) og Vårt Land (trykket 11. mai). Vi håper at de ansvarlige svarer!

Mai/juni-nummeret av bladet Gravid har en sak om Jordmorriket og om folkemøtet før påske.

På styremøtet i Helse Øst 30. mars orienterte administrende direktør om fødesituasjonen. Denne orienteringen er svært manglefull og jeg mener styret ikke får korrekt informasjon, se hovedsia.

Tirsdag 30. mai sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en pressemelding om fødesituasjonen i hovedstadsområdet. NRK Dagsrevyen grep tak i saken og ville gjerne ha mine kommentarer. Først kom de hjem og intervjuet meg, men noen timer seinere ringte Einar Lunde og ba meg komme til studio så jeg kunne kommentere på direkten i stedet! Gøy at aksjonen har blitt lagt merke til og at den får følger! Dagsrevyen framstilte saken litt annerledes enn pressemeldingen så jeg da jeg kom hjem, men det viktigste er jo at noe skjer og at media får det med seg. Jeg er imidlertid veldig spent på hvordan saken skal løses: Kapasiteten skal økes med 400 fødsler uten å bygge ut eller øke antallet ansatte? Hvordan skal det skje når Ullevål allerede tar mot over 1.000 mer enn de har kapasitet til?

Det er bra Brustad nå avklarer hvordan loven om fritt sykehusvalg skal tolkes. Sykehusene skal ikke lenger overbooke! :-)

Retten til fritt sykehusvalg gjelder også for fødende. Gravide har rett til å velge på hvilket sykehus de ønsker å føde. De kan velge blant sykehusene i den helseregionen de er bosatt, eller i en annen helseregion. Retten til å velge gjelder imidlertid bare så langt det sykehuset den fødende ønsker, har kapasitet til å gi henne et forsvarlig fødetilbud. Sykehuset kan stanse tildelingen av fødeplasser dersom de ser at kapasiteten ved sykehuset er fullt på et bestemt tidspunkt. Dette må i tilfelle gjelder overfor alle fødende som henvises til sykehuset og som forventes å føde i denne aktuelle perioden, uavhengig av bosted.

Med andre ord: Nå gjelder først-til-mølla prinsippet, så da er det om å gjøre å oppdage graviditeten tidlig, komme seg til lege/jordmor og søke om fødeplass!

Juni

Tirsdag 6. juni fødte jeg ei stor jente på ABC. Alt gikk bra både med henne, foreldrene og storebroren :-) Tusen takk til ABC for fantastisk oppfølging før, underveis og etter fødselen! Jeg er så utrolig glad for at dere finnes og at jeg fikk fødeplass hos dere så jeg slapp de vanlige Ullevålavdelingene, eller å bli avvist!

På grunn av fødselen har jeg nå overlatt roret av denne aksjonsskuta til mine medaksjonister Carina og Siv-Lise. Dog sitter jeg i utkikkstønna og følger med! Jeg er fortsatt eneansvarlig for disse nettsidene, men sammen har vi både skrevet leserinnlegg til Aften (trykket 19. juni) og et åpent brev til Helse Øst.

Annet nytt er at jeg har oppdatert noe på nettsidene: På hovedsia ligger en helt ny innledning om våre mål. Den gamle teksten fra i vinter og vår ligger fortsatt ute, og er noe redigert her og der. Lenkesamlinga er også oppdatert, det samme er nasjonalsia (om nedleggelse av Orkdal og sommerstenging på nordvestlandet). Jeg har også lagt ut vår kontaktinformasjon. Dessuten har vi fått tilsendt en masteroppgave i sosialantropologi. Forfatteren gjorde sitt feltarbeid på Ullevål våren 2005 og gjorde mange interessante observasjoner. Oppgaven kan leses her (pdf) og spesielt interessante utdrag ligger her (rtf).

Juli

Har oppdatert nettsidene i månedsskiftet juni/juli. Nytt er Kontakt oss og klage / bekymringsmelding. Håper mange sender klager! Jeg har også oppdatert de andre sidene med flere nyhetssaker og andre ressurser, lagt til tekst og saker fra landet ellers og lagt til et par debatter. På hjemmesida har jeg lagt til noen svar under våre spørsmål/mål og ellers lagt til litt på bakgrunn av vårt åpne brev, svaret og informasjon ellers som har kommet fram de siste ukene.

August

Det har vært flere leserinnlegg på trykk i sommer og nå har jeg samla alle leserinnleggene på en egen side. Har også endra utseendet på nettsidene noe. Kronikken vi hadde på trykk i Aften 2. august førte til en liten sak i NRK Østlandssendinga radio kl kvart på fem samme ettermiddag. Carina Nilstun var i studio og fortalte om aksjonen og våre krav.

Torsdag 27. juli uttalte Ingeborg seg til NRK dagsnytt i forbindelse med streptokokksaken og aksjonen ble omtalt i Dagbladets leder dagen etter.

Lenke til disse innslagene kommer snart.

Jeg har nå oppretta en egen mappe til alle pdf'er og andre filer som ikke er nettsider. Der ligger blant annet vårt åpne brev, m.m.

5. oktober : Møte med Helse Øst og Ullevål

Tilstede

Fra aksjonen: Benedikte Monrad-Krohn, Carina Nilstun og Ingeborg Altern Vedal
Ullvål: Overjordmor Kirste Hjelle, overlege Britt-Ingjerd Nesheim og divisjons-direktør Odd Bakken (halve møtet)
Helse Øst:direktør Kristin Lossius og direktør Gunvor Ånestad
Nasjonalt råd for fødselsomsorg: Bjørn Backe

Referat

Først hadde Lossius innlegg. Hun fortalte litt om organiseringen og sa (som om det bestandig hadde vært en selvføkge) at kapasitetstallene som ble satt opp for de ulike fødeenhetene i forbindelse med nedleggelsen av Aker var "minimums"-tall for hva de kunne ta i mot. Altså var Ullevåls 5400 et minimum. Så holdt Ingeborg et innlegg (doc), så Hjelle og Backe. Til sist diskusjon. Vi kom ikke til enighet på noe vis, men alle fikk hvertfall sagt sitt.

Angående justeringen på 400 plasser som HØ begrunner med økning i fødselstallene fra 2003 til 2005, forsøkte vi tre ganger å påkeke at hvis man først skal begrunner justeringen ut fra reelle fødselstall, må man ta utgangspunkt i 2002, og da må det justeres med ytterligere 700 plasser. Vi gjentok det tre ganger, men de forsøkte å snakke det bort.

Når vi foreslo ting som burde bedres på føden på Ullevål, svarte de kontant at da måtte man kutte på barsel. Tanken om at "kaka" burde bli større ettersom kakespiserne (de fødende) har blitt flere var de ikke fortrolige med. Hjelle og Nesheim kunne fortelle at de planlegger en slags mottakelsesavdeling, der kvinnene tar kontakt rett i forkant av fødsel, for å undersøke om de er i fødsel etc. Det synes vi høres ut som en fin plan. Det vil avlaste føden, og det vil kanskje gjøre at man lettere kan få komme til undersøkelse når man selv tror man er i fødsel, mens Ullevål mener man ikke er det.

Angående den store forskjellen i antall fødsler og fødestuer mellom Ullevål og St. Olav, tok Backe på seg "skylden" for det, da han var med å regne seg frem til at St. Olav trengte 14. Det ble trukket frem en del sammenlignende eksempler, både steder hvor det var langt flere stuer enn på UUS, men færre fødsler, og også (London?) hvor det var langt trangere om plassen enn på UUS, og man ikke slapp inn før med 4 cm åpning. Synes både UUS og HØ setter seg lave mål for fødselsomsorgen. De har slått seg til ro med at ikke alle kan bli fornøyde osv.

Det var også en del snakk om alternativ organisering av barsel. Eventuelle prosjekter for kontinuitet svangerskap-fødsel-barsel og ambulerende fødsel.

Vi tok også opp Mor-barn-vennlig utmerkelsen. Hvorfor gjelder den bare amming? Backe var med på tanken om å utvide det til å gjelde flere ting, og kanskje også heller kalle det familievennlig.

Hjelle og Nesheim var jo i Aften og proklamerte at fødekaoset er over i Aften for et par måneder siden. Spurte hvordan situasjonen var nå, og Hjelle sa bare at det hadde vært en del travle dager også i september, men spesifiserte ikke noe mer. Jeg har hørt med avd.overjordmor ved Bærum som kunne fortelle at de fra 1. sept (da fødekaoset skulle være over) har mottatt i snitt en forespørsel annenhver dag om å ta i mot kvinner i fødsel fra UUS. Fra Ahus har jeg ikke fått svar, men kjenner hvertfall en historie fra sept hvor ei i fødsel blehenvist fra Ahus til Kongsvinger.

Til slutt delte vi ut en kopi av en klage, sendt til Ullevål i disse dager. Den går systematisk gjennom problemene ved UUS.

Carina Nilstun

Desember: Babymedias undersøkelse

Vi har bidratt til Babymedias (barnimagen, dinbaby og dittbarn.com) årlige Mor & barn undersøkelse, på nyåret skal de kjøre en vi lager som skal handle kun om svangerskaps- fødsels- og barselomsorg. Utkast ligger her (doc)

12. desember: Vi skulle vært i møte med statsråd Brustad, men møtet måtte utsettes pga. sjukdom. Etter purring fikk vi ny dato: 2. februar kl 1230.

2007

Vi spådde rett, det ble ny fødselsrekord i Oslo og Akershus i 2007. Se artikler i Aftenposten og Aften.

Februar

2. februar: møte med statsråd Brustad o.a. fra Helse- og sosialdepartementet. Fra aksjonen møtte Ingeborg Altern Vedal, Carina Nilstun og Anne Luke, samt en observatør fra Den norske jordmorforening (DNJ). Vår dagsorden (doc) og referat hos DNJ. Vi fulgte opp dette per e-post og fikk følgende svar (pdf) 14. mai.

Mars

Kronikk i Dagsavisen

Vårt nyeste innlegg: Redd for å føde sto i Dagsavisen 6. mars. (Se også eldre innlegg.) Svar fra Brustad kom den 23. mars. Vi fulgte opp dette og møtet i februar med e-post til departementet:

Takk for svaret fra Brustad gjennom Dagsavisen nå på fredag. I og med at hun fikk lite spalteplass og derfor ikke kunne svare på alt vi skreiv om, vil vi her framheve noen av de tingene vi gjerne vil at departementet tar stilling til i Oslo- og Akershusområdet:

  1. Hva mener dere om Ullevåls praksis per i dag og det at de har vedtatt å spare ved å ta 300 flere fødsler – når de allerede tar imot flere enn de har senger til? Hva synes dere om at fylkeslegen i Oslo ikke mener det er nødvendig med tilsyn der?
  2. Helse Øst mener at det ikke er deres ansvar å overvåke fødselstall, prognoser og kapasitet. Mener departementet fortsatt (jfr. vedtaket i 2003) at dette er helseforetakets ansvar? Hvordan vurderer departementet Helse Østs tolking av SSBs prognoser? Kommer departementet til å foreta seg noe ovenfor de ansvarlige i Helse Øst (Lossius og Ånestad)?
  3. Hva mener departementet om at Helse Øst i høst påsto at de 300 plassene på Riksen var på plass i sommer, når dette ikke var sant?
  4. Mener departementet at 400 nye plasser er tilstrekkelig i Oslo og Akershus?
  5. Mener departementet at en sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør er tilstrekkelig, at problemene da vil løse seg av seg selv, eller er det nødvendig med utskiftinger av deler av ledelsen i de involverte lokale og regionale helseforetakene?

Vi fikk svar (pdf) på andre av våre spørsmål i mai, men der henvises det kun til tidligere e-poster, ikke denne av 27. mars …

Måtte føde på kontor

Saker i Dagsavisen, Aftenposten og Nettavisen.

Verre fødsler for de som blir avvist

Vi tilbakeviste Fylkeslegens påstander i Dagsavisen dagen før.

April

Møte 12. april i departementet med arbeidsgruppa som har ansvaret for den nye planen for et helhetlig tilbud. Fra departementet møtte Cathrine Dammen, Synnøve Roald, Liv Bagstevold og Elisabeth Vågen. Fra aksjonen kom Carina Nilstun og Ingeborg Altern Vedal. Vi fikk informasjon om arbeidet og fortalte om aksjonen og hva vi som brukere mener er viktig.

Mai

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte alle involverte organisasjoner og fagmiljøer til et seminar om planen 30. mai. (program, doc.) Der holdt vi og Lokalsykehusaksjonen innlegg på vegne av brukerne.

Se vårt innlegg i nettleseren eller last ned med som PowerPoint-fil eller pdf-fil (begge med notater).

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.