Grafer, antall fødte i Oslo, Akershus og Østfold

Første halvår

Tredje kvartal

Hele året

Oslo og Akershus: halvår, 3. kvartal og hele året

Antall fødte per sykehus