Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Fritt sykehusvalg

(publisert våren 2006, nytt kommer våren 2007)

Nederst har jeg en del løsningsforslag, bl.a. at departementet må også klargjøre hvorvidt sykehusene har lov til å se bort fra prinsippet om fritt sykehusvalg når det ikke finnes ledige plasser.

Jeg har lett rundt på nettet, men fant lite info om sykehusvalg i forbindelse med fødsel. Jeg fant imidlertid dette rundskrivet hos departementet:

Utgangspunktet og hovedregelen er at pasienter skal prioriteres likt, uavhengig av bosted. Fra dette utgangspunktet er det ett unntak. Sykehuset har anledning til å avvise pasienter som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg når det må prioritere de rettighetspasientene det har ansvar for å vurdere og behandle etter regional helseplan. Dette ansvaret omfatter i tillegg til pasienter fra eget fylke, pasienter fra andre fylker når det følger av den regionale helseplanen at sykehuset har ansvar for å yte helsehjelp til disse pasientene.

Så vidt jeg har skjønt betyr dette at Ullevål ikke kan prioritere oss som sogner dit (utvalgte bydeler i Oslo) framfor andre i Helse Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland). Alle i Helse Øst går foran folk fra andre helseregioner (f.eks. de i Kongsberg).

Det jeg synes virker helt sprøtt er:

At et sykehus ikke har anledning til å avvise pasienter sjøl om de ikke har kapasitet til å ta imot dem. Så lenge de kommer fra riktig helseregion SKAL de ha plass uansett! (Det henger virkelig ikke på greip. Har man ikke kapasitet, så har man ikke kapasitet. Fritt sykehusvalg er fint det, så lenge det bidrar til å korte ventelister ved at folk velger å opereres etc på et sjukehus som har plass, framfor det nærmeste.)

At fritt sykehusvalg skal gjelde kvinner med normalfødsler. Én ting er planlagte keisersnitt o.l., men de fleste fødsler er ikke planlagte og dermed er de en akutt situasjon og omfattes likevel ikke av Fritt sykehusvalg. Hva er vitsen da? Du skal få velge på forhånd, men så snart du er i fødsel gjelder ikke valget ditt lengre?

 

Fritt sykehus er avklart.
Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.