Aksjon mot fødekaos         

 

Problemer i Narvik

Narvik er en liten by i Nordland med ca 18.000 innbyggere. Etter en del år med nedgang i folketallet ser vi nå en endring – Narvik er i vekst. Vi opplever at bedrifter vokser, og at nye ting starter opp her. Folk flytter hit og ønsker å etablere seg.

Med andre ord ser fremtidsutsiktene for byen vår mye lysere ut enn de har gjort på lenge. Parallelt med dette skjer en nedbygging av våre helsetjenestene våre.

Det kan nesten se ut som om det er sentralisering som er målet, og at satsning på distrikts Norge ikke er prioritert.

Lokalsykehuset del av UNN

I 2006 tok Helse Nord over vårt lokalsykehus, og vi ble en del av UNN. Mange håpet vel at det skulle bli bedre tider for sykehuset som rent bygningsmessig mangler all form for vedlikehold og oppgradering.

Dessverre viste det seg at Helse Nord heller satte inn en del grep som leder direkte mot nedlegging og flytting av tjenester.

Sommerstenging

Våren 2007 besluttet de å stenge fødeavdelingen ved sykehuset i 4 uker. Alle jordmødre og våre 3 gynekologer ble tvunget ut i fellesferie. Tilbudet de gav oss gravide var at de holdt åpent 2 dager i uken fra 8.00 –15.00, kun til ordinære rutinekontroller. Nærmeste fødeavdeling var i Harstad, 14 mil unna selve bykjernen – enda lenger unna de gravide i distriktene.

Ingen følgetjeneste

Vi fikk ikke tilbud om følgetjeneste fordi  Helse Nord ikke så nødvendigheten av dette, da transportfødsler er sjeldne.

Ledelsen i helseforetaket lot ikke til å ville forstå de gravides engstelse for å måtte legge ut på en lang reise alene med partner når man var i fødsel. De mente det var bare å reise i god tid. De som har født selv vet at det mange ganger er vanskelig å vurdere hva som er i god tid, og ikke minst å være sikker på om det er på alvor.

Vi ble oppfordret av jordmødre og leger til å heller reise en eller to ganger for mye…

De påpekte også at det er verre mange andre steder i landet, noe som vi er fullt klar over, men som vi allikevel ikke synes rettferdiggjør vedtak om å gi fødende et betraktelig dårligere tilbud sommerstid enn ellers i året.

Spare en million?

Helseforetaket sa at de foretok denne stengingen for å spare en million, noe som stiller oss sterkt tvilende til at de kan ha gjort. Vi spurte også om å få se regnestykket over millionen  som de skulle spare, men ingen kunne gi oss det.

Kommunen

Heldigvis opplevde vi at kommunen vår, med vår avtroppede ordfører Olav Sigurd Alstad i spissen, gikk inn og tok ansvar for de gravide. De opprettet en følgetjeneste og en slags jordmorvakt, for å gi oss gravide en større trygghet.

Det triste er at fødeavdelingen år etter år lever med trusler om nedleggelse og omgjøring til jordmorstyrt fødestue. Dette er med på å  skape utrygghet hos befolkningen og de ansatte ved sykehuset.

Lenker

Fremover

9/6/07: – Fødeavdelinger skal ikke stenges for å spare

30/5/07: Eva vil betale 5.000 for følge

27/4/07: Vil kartlegge tilbudet til fødende sommeren 2003

8/6/07: En av seks fødestuer stengt i ferien

Ofotens tidende

28/10/07: Ikke legg om svangerskapsomsorgen!

26/10/07: Evaluering av svangerskapskontroll i Narvik kommune

25/10/07:Fødeaksjonen jobber videre

24/10/07: Avviser kritikken fra kommunen

23/10/07: Sterk kritikk av jordmortjenesten

Riksaviser

VG 14/5/07: Gravide raser mot fødestue-stenging

Nationen 8/6/07: Sommerstengt for fødende

Dagbladet 8/6/07: En av seks fødestuer stengt i ferien

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.