Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Jordmor i svangerskapet

Alle gravide skal kunne velge hvorvidt de vil gå til kontroller hos lege eller jordmor i svangerskapet. Noen steder er imidlertid det altfor små eller få stillinger, eller stillingene står ubesatt og dermed får ikke gravide går til fødselseksperten – jordmora, men må klare seg med fastlegen. Legen er samfunnsøkonomisk dyrere enn jordmora, har ofte dårligere tid og er heller ikke ekspert på svangerskap og fødsel.

Noen kommuner argumenterer med at det ikke er nok gravide i kommunen til at de kan ha en hel jordmorstilling. Andre kommuner er mer kreative og har hele jordmorstillinger fordi de gir henne flere oppgaver som f.eks. å ta årlig celleprøve fra livmorhalsen, å veilede arbeidsgivere i tilrettelegging for gravide og gi prevensjonsveiledning.

(kommer mer)

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.