Aksjon mot fødekaos         

Kasuset Bjugn/Ørland

31. august 2006 vedtok kommunestyret i Bjugn kommune at den interkommunale jordmortjeneste i Bjugn og Ørland Kommune skal kuttes ned til ett enkelt årsverk. Beslutningen begrunnes i St. Olavs hospitals nylige oppsigelse av det faglige ansvaret for Ørland Fødestue. Bakgrunnen for oppsigelsen er at fødestua har for få fødsler pr. år – men pga mangel på utstyr og personell (årsak: ikke god nok økonomi) er det begrensninger i hvilke fødsler en kan foreta. Uten fylkeskommunal pengestøtte til drift av fødestua, vil det være for kostbart for de to kommunene å drive den.  
Den direkte konsekvensen av det foreslåtte budsjettkuttet er at det kun vil være tilgjengelig jordmor for de to kommunene i kontortid 8-16. Siden Ørland Fødestue legges ned, vil det nærmeste fødetilbudet for innbyggerne i Bjugn og Ørland være enten Orkanger Sykehus eller St. Olavs hospital. For de fødende betyr dette at en står uten følgetjeneste til sykehus hvis fødselen setter i gang mellom kl 16 og kl 08, eller i helg eller ferie. I praksis betyr dette at den fødende blir vurdert av en allmennpraktiserende lege uten spesialkompetanse i vurdering av hvor langt en fødsel er kommet, for så å måtte ligge alene uten kvalifisert helsepersonell i ambulanse i ca 2-3 timer avhengig av årstid (inkludert fergetur) til nærmeste sykehus. 

Les mer i Word-doc

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.