Aksjon mot fødekaos         

Tilsyn og kontroll

Vi ønsker at Helsetilsynet i fylkene og nasjonalt blir mer aktive i å overvåke sykehusene og primærhelsetjenesten, og deres behandling av gravide, fødende og nybakte foreldre.

Verken Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Helse Øst har funnet grunn til å kontrollere føden på Ullevål. Er tilsynene og de regionale foretakene like passive ellers i landet, er det et farlig tegn! I Norge har vi en tendens til å tro og stole på at alle er snille og gjør jobben sin godt nok, og har få kontrollmekanismer. Her må det ryddes opp!

Vårt viktigste mål på nasjonalt nivå er å få på plass retningslinjer for fødsel og barsel, ikke bare svangerskapet. Vi synes det er merkelig at dette ikke finnes når alt annet er regulert, som for eksempel svangerskapskontroller og barnehage-areal. Som kjent: Ikke lovpålagte oppgaver = kan nedprioriteres. Dette kombinert med et passivt Helsetilsyn, (fylkeslegen mener ikke det er noen grunn til å undersøke Ullevåls fødeavdelinger), gjør at Ullevål kan gi fødende et dårlig tilbud uten å få sanksjoner.

Ingen kontroll?

Vi trenger mer kunnskap om emnet: Hvilke overvåkningsrutiner finnes det? Hvilke tilsyn sjekker at avdelingene følger lover, forskrifter og internasjonale prinsipper (WHO-standarder)?

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.