Aksjon mot fødekaos         

Svangerskaps- og fødselsomsorgen i media

Her er lenker til nyheter fra hele landet, bort sett fra Oslo og Akershus. Se egne sider for hovedstadsområdet. (oppdatering av denne sia kommer med tid og stunder...)

Nyhetssøk på Sesam, søkeord jordmor.

Presseklipp fra Den Norske Jordmorforening.

Nasjonalt

Feriestengt

Nationen

Pålegger Helse Nord å finne føde-løsning

Helseminister Sylvia Brustad (Ap) pålegger Helse Nord å finne løsning på problemene for fødende i regionen i sommer. Om nødvendig ved å leie inn hjelp fra utlandet

Publisert 2007-06-14 13:07

Ingen transporthjelp å få for fødende

Helseminister Sylvia Brustad sa fredag at hun ønsket forsvarlig transport av kvinner som måtte langt for å føde. Men det kan vordende mødrene på Helgelandskysten se langt etter.

Publisert 2007-06-14 08:59

Fortsatt stengt for fødende i sommer

Ingen av helseforetakene følger opp Sylvia Brustads pålegg om å gjenåpne sommerlukkede fødestuer. Helseministeren får nå sterk kritikk.

Publisert 2007-06-13 06:00

Ber fødeavdelinger holde åpent

Sylvia Brustad ber nå helseforetakene om å holde fødeavdelinger og fødestuer åpne i sommer.

Publisert 2007-06-09 11:46

Sommerstengt for fødende

De gravide kvinnene i Narvik må reise andre steder når de skal føde i sommer. Fødeavdelingen i Narvik er én av ti som holder sommerstengt.

Publisert 2007-06-08 04:00

Generelt

Serie i Dagbladet

Dagbladet har laget en serie om fødselsomsorgen i Norge. Den har bare stått i papirutgaven, men kan kjøpes som pdf på nettet 2006 og 2007.

- Fødetilbudet råtner på rot

Flere av landets fødeavdelinger har for få fødsler og for få leger. Nasjonalt råd for fødselsomsorg mener de bør bygges ned til fødestuer.

Finsk grep mot riftskader

Riftskader ved fødsel kan reduseres med over 50 pst.

Kronikker i Nationen

Vannet gått? Vent hjemme!

"Uansett alle medisinske framskritt er både det å føde og det å bli født livsfarlig for noen."

Nye feilgrep i sykehusreformen

"Hva var problemet med den ordningen vi hadde? Det ble verken kartlagt eller presisert"

Tidsskrift for Den norske lægeforening

Fødeinstitusjonene må skjerpe seg 15.11.2004

Uerfarne leger må takle vanskelige fødsler alene, og leger og jordmødre kommuniserer for dårlig.

Aktuell

(Aktuell utgir magasiner og fagblader for LOs forbund i statlig sektor.)

Brennende engasjement 20.11.2003:

Brennende fakler i Arendal er det siste eksempelet på grasrot-opprøret mot de varslede kuttene i Helse-Norge. Titusener har gått i fakkeltog og underskriftskampanjene florerer.

Helse Nord

Sommerstengte fødestuer i nord (Dagbladet, 04.07.2006)

Akuttkirurgi og fødeomsorg (helseforetaket)

Helse Nord har, etter krav fra Stortinget, i 2003 og 2004 gjennomgått den akuttkirurgiske beredskapen og fødselsomsorgen i landsdelen. De fleste sykehusene beholder tilbudene som de er. Følgende vesentlige endringer er vedtatt i foretaksmøtet i Helse Nord:

  • Forsterket fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik.
  • Redusert akuttkirurgisk beredskap og fødestue ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Rapport om organisering av framtidig fødselsomsorg i Helse Nord (legeforeningen)

Altaposten / Finnmark dagblad / VG

Her er årsaken til folkeveksten 16.11.2006

Siw Janne Dreyer (25) er sprekkeferdig og klar til å føde nok en altaborger.

Folket bak kravet om fødeavdeling 23.06.2006

Fødende kvinner i Alta-området behandles verre enn dyr. Nå går de ut og ber om aktiv støtte for å få fødeavdeling til byen.

Måtte purre på luftambulansen i fødselsdrama

Ekteparet Anniken og Frode Edvardsen fra Alta tar et godt tak rundt lille Patrik. Fødselen kunne nemlig ha gått forferdelig galt fordi luftambulansen drøyde flere timer.

– Opprørt over svekket luftambulanse

Fastlege Jan Eggesvik er opprørt over svekkelsen av luftambulansen de siste årene.

Uten kur for Alta-frustrasjon

Direktøren i Helse Nord har ingen medisin for frustrerte altaværinger som krever bedre helsetilbud. Men kanskje kan han hjelpe om fugleinfluensaen skulle dukke opp.

Søkte støtte til Klinikk Alta

Onsdag ble politisk rådgiver Arvid Libak i Helsedepartementet bombardert med argumenter for Klinikk Alta. Nå skal helsesenteret bygges om til sykehus light.

Venter på klinikken 25.03.2006

Intensivsykepleier Ulla Lindqvist har tatt imot tre barn i ambulanseflyet i løpet av sin karriere. Nå håper hun at Klinikk Alta snart skal se dagens lys.

Syketransport og nye tjenester

Ledelsen av helseforetaket Helse Nord har siste uke blitt møtt av en rekke historier som har gjort dypt inntrykk. Felles er at de har fortalt om et helsetilbud som påfører pasientene – kundene i det markedsbaserte helseforetaket – store påkjenninger.

Flyr tomt for å slippe bot 09.03.2006

Mens akuttpasienter venter i timevis på ambulansefly, hevder piloter at de beordres til å fly passasjerløst mellom flybaser.

- Livsfarlig misbruk av ambulansefly 06.03.2006

TRONDHEIM/ALTA (VG) Akuttpasienter må vente i timevis fordi ambulansefly brukes til pasienttransport mellom sykehusene: Nylig sprakk hovedpulsåren til en kvinne som ble satt på vent.

Ambulanseflyberedskapen innklages for helsetilsynet 28.02.2006

Tidligere medisinsk leder for Luftambulansebasen i Alta, Jan Eggesvik, mener dagens beredskap styres mer av bedriftsøkonomi enn av hensynet til folks helse. Nå klager han luftambulanseberedskapen inn for helsetilsynet.

Ninas sterke vitnesbyrd 28.02.2006

10-20 prosent av fødslene ved fødestua i Alta skulle egentlig ha foregått ved sykehus.

– Vi har vært dumsnille 24.01.2006

Ap-politiker Gunn Heidi Henriksen mener politikerne i Alta har vært naive og dumsnille i forhold til helsetilbudet for innbyggerne.

Helgeland arbeiderblad

Fra en leser: Her i min by er tilbudet lagt ned, og det er nå blitt fødestue, og kun tilbud til andregangsfødende uten komplisert førstegangs fødsel. Men ikke sant, akkurat det vet man jo egentlig ikke så mye om, hva om det ikke går så bra likevel. UFF ..skummelt å ta slike sjanser i år 2006.

Fra en annen: Fortell om situasjonen for de sykehusene som har blitt nedgradert til fødestuer, som f.eks. Mosjøen, med det resultat at fødende (1. gangs og kompliserte) blir fraktet i sykebil lange strekninger på dårlige veier som kan bli stengt vinterstid.

Lenker om saken under:

Lover kamp for føden 20.02.2006

Forslaget om å legge ned fødestua i Brønnøysund vekker sterke reaksjoner. – Siste ord i denne saken er garantert ikke sagt, slår rådmann Håkon Johansen i Brønnøy fast.

Sykehuset i Mosjøen 29.09.2005

Ved sykehuset i Mosjøen ble fødeavdelingen sommeren 2004 omgjort til en forsterket fødestue.

Lemper på forbud mot førstegangsfødsel 07.06.2005

For ett år siden ble fødeavdelingen i Mosjøen omgjort til fødestue og samtidig ble det stopp for førstegangsfødende i Mosjøen. Nå lempes det på ordningen, og igjen tillates det at noen førstegangsfødende kan føde her.

Flere kan få føde ved ei fødestue

Mulighetene er til stede for at flere kan føde ved sykehuset i Mosjøen i framtida. Selv om fødeavdelingen er omgjort til fødestue, kan også førstegangsfødende komme inn her.

Krever åpen fødestue 22.04.2005

Sør-Helgeland regionråd finner det meget uheldig at Brønnøy fødestue holder feriestengt i sommer.

Fakta 02.03.2005

I foretaksmøte i Helse Nord i juni 2003 vedtok helseministeren å legge ned fødeavdelingen i Mosjøen og omgjøre den til jordmorstyrt fødestue. I samme møte ble det gitt klarsignal for å legge ned den akuttkirurgiske beredskapen.

1. juni 2004 ble fødeavdelingen omgjort til jordmorstyrt fødestue. Det innebærer at førstegangsfødende og gravide kvinner med komplikasjoner blir henvist til sykehus med fødeavdeling, i første rekke sykehuset i Sandnessjøen.

Ga fødselsomsorgen strykkarakter 02.03.2005

Det krever mye mot og engasjement å møte i en konferansesal for å fortelle om sine vanskelige fødselsopplevelser. Onsdag trosset fire unge kvinner fra Mosjøen ubehaget da de møtte styret i Helgelandssykehuset.

Krever omkamp om fødeavdelingen 06.12.2004

– Verken fødeavdelingen eller den akuttkirurgiske beredskapen er en tapt sak, sier vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl.

Helgelands blad

Kasteball mellom sykehus, 22.07.2007

- Ikke gunstig for noen, 22.07.2007

Helse Midt Norge

Nordmøre og Romsdal

Sommerstenging 2006, informasjon fra sykehusene

Innsendt historie 1

jeg bor i Molde, her har vi fødeavdeling:)

Men tror du ikke jeg har vært så heldig å få termin akkurat når de har valgt å stenge avdelingen for sommeren..... Da må vi her i Molde reise til Kristiansund. dette gjelder i en måned. for de i Kristiansund er det likedan månden før, da må de komme hit til Molde. Er 1 time og 30 minutter ca mellom byene. Men, det er ikke bare vi som bor i byene som rammes. også de i distriktene, som får betydelig lengre reisevei.

Syns det er trasig at man bør planlegge og få barn alle månder unntatt en om man vil unngå lengre reisevei, betydelig fordyring med tanke på reise, da særlig for far osv. Alt dette må dekkes av oss selv. Sykehuset lukker avdelinger, og de som må svi både med tanke på det praktiske og økonomiske er pasientene.

De sier det er for at tilbudet skal være best mulig osv, at det vil bli for mye ansvar for de som arbeider fast om de leier inn sommervikarer.

men, jeg vil føde i min by, ligge i barsel her, kunne få besøk osv.. Men da må jeg få babyen min 3 uker for tidlig eller 2 uker for seint. Kanskje..?

Innsendt historie 2

Jeg bor i molde i møre og romsdal og vi som er gravide og skal føde på sommeren i molde og kristiansund sliter litt de siste tre sommerene. Her har de startet å feriestenge for fire uker hver sommer. Så hvis noe skjer, må en til motsatt sykehus, en time å kjøre for hver by. Kjedelig hvis en får blødninger eller er redd for noe.

Min venninne måtte føde i kristiansund for et par sommere siden og det var ikke moro å kjøre en time med rier, det skal jeg fortelle deg!! Nå havner jeg i klemma denne sommeren da jeg har termin i de tider og jeg synes det er kjedelig å ikke være sikker på hvor jeg skal føde. Føder jeg før tiden eller til termin, må jeg til kristiansund, men går jeg over tiden, kan jeg få føde i molde. Den usikkerheten er ikke god.

Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal levere det skjemaet med personopplysninger som en skal levere to mnd før fødsel. molde eller kristiansund??

Romsdals budstikke

Feriestengt igjen 26.12.2005

Fødende kvinner kan møte stengte dører på sitt nærmeste sjukehus i sommer. Helseforetaket vil gjøre et nytt forsøk på å stenge fødeavdelingene vekselvis i feriemånedene.

Røros

Fra en leser: Fortell om at man i kommune-Norge til og med sparer på jordmortjenesten, slik at fødende må kjære i opptil to timer til sykehus uten jordmor i til stede. Det bare må gå bra det tenker jeg. (eksempelvis Holtålen kommune i Sør-Trøndelag).

Vil fjerne jordmor- beredskapen 11.01.2006

RØROS: Helse-og sosialetatens forslag om kutt i jordmorberedskapen skaper sterke reaksjoner hos fødende, jordmødre og leger. – Et slikt sparetiltak minner om politisk ansvarsfraskrivelse, sier ledende helsesøster Grete Vintervold. Forslaget skal opp til behandling i slutten av januar. Dersom det blir vedtatt må fødende fra 1. april reise uten jordmorfølge i ambulansen.

Avisa Sør-Trøndelag

2188 underskrifter på ett døgn 09.05.2006

Det er tvilsomt om det noen gang er samlet inn så mange underskrifter på så kort tid. Fra fredag til lørdag skrev 2188 personer under på oppropet for føden i Orkdal.

Orkdal kommune berger føden: Gir to millioner - unngår stenging 11.05.2006

- Nå er det følelsene som rår, konstaterte formann- skapet i Orkdal i går, og vedtok enstemmig å gi to millioner kroner for å unngå feriestenging ved fødeavdelinga på Orkdal sjukehus. Dermed kunne personalet slippe både jubel og gledestårer løs.

Frykter sprengt fødeavdeling 15.06.2006

Stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik (SV) frykter «Ullevål-tilstander» ved fødeavdelinga på St. Olavs Hospital dersom fødeavdelinga i Orkdal blir lagt ned eller omgjort til fødestue.

- Et glimrende eksempel 09.11.2006

Fødselslege, ammeekspert og forfatter av bøker om fødsel og amming, Gro Nylander, mener Orkdal Sjukehus er et glimrende eksempel på en avdeling som makter å gi god omsorg til mor og barn.

Nedskjæringer kan berge føden 04.12.2006

En rapport utarbeidet for Helse Midt-Norge slår fast at fødetilbudet ved Orkdal sjukehus bør være ei fødeavdeling framfor å gjøre om tilbudet til fødestue.

– Føden er berget 05.02.2007

– Det vil være oppsiktsvekkende dersom styret i St. Olavs Hospital kommer til en annen konklusjon enn Helse Midt-Norge. Det sier Nils Kvernmo, styreleder i St. Olavs Hospital.

Adressa

Anette venter ennå på svar 26.03.2006

Gravide Anette Kunz (30) ble satt på venteliste for jordmor allerede i september. Seks måneder senere har hun ennå ikke fått svar.

Lange ventelister for jordmor 26.03.2006

Jordmortjenesten i Trondheim basker med lange ventelister og greier bare å tilby seks av ti gravide kvinner ei jordmor.

Nei til å føde i Orkdal 16.12.2005

Cecilie Myhre er høygravid og kan føde når som helst. Hun er glad hun slipper å dra fra Trondheim til Orkanger.

- God nok fødekapasitet 14.12.2005

Det er bygget en ny fødeavdeling som er så liten at gravide må reise til Orkanger for å føde, dersom det ikke forventes komplikasjoner. - Naturlig med en fordeling, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Jan Erik Thoresen.

Byjenter velkomne på Orkanger 14.12.2005

- Jeg ser de skal ha basseng på den nye fødeavdelingen på St. Olavs, sier seksjonsleder Sigrid Torblå på fødeavdelingen i Orkanger. - Det har vi hatt siden 1998.

For lite fra fødselen 13.12.3005

Snart kan de første barna komme til verden i det flotte kvinne-barn-senteret på Øya. Men mange Trondheims-kvinner kan bli nødt til å reise utenbys for å føde sine barn.

Tror på løsning for St. Olav

Mandag faller Helsedepartementets dom over byggefase to av St. Olavs Hospital. Styreleder Per Sævik i Helse Midt-Norge tror på en løsning.

Viril vrimmel på St. Olavs 08.11.2005

Hvem har sagt at trønderne er trege? 2005 ligger an til å bli toppåret noensinne i antall fødsler.

Helse Vest

Protester i Bergen

Styret i Helse Bergen fikk over 2500 underskrifter mot kutt ved Kvinneklinikken. Se artikler i BA og Sydvesten

Innsendte historier

Er jo ingen hemmelighet at kk på Haukeland har fått mye kritikk i hvordan de behandler de fødende.

Ikke ville de resertifisere seg som mor barn vennlig sykehus. Det er stor konkurranse mellom avdelingene slik at om man velger den myke enheten deres storken og senere ønsker å flytte til fødeavd. pga ønske om epidural blir man gjerne motarbeidet. De er overarbeidet og fra alle de historiene som florerer tar de seg ikke alltid like godt av kvinnene. En annen sak er at oppfølgningen etter kompliserte fødsler har vært dårlig.

Har selv vært der oppe endel i forbindelse med komplikasjoner i svangerskapet og har følt meg veldig lite velkommen.

Mange utrolig sure og kjipe jordmødre der rett og slett. Vet at de har problemer med å få ansatt nye jm da ingen vil jobbe der. Har snakket med en jm student som hadde praksis der som sa at arbeidsmiljøet på fødeavdelingen var noe av det værste hun hadde vært borti...

Håper Brustad kan få beskjed om dette!

Bergens Tidende

Ingenting skal være uprøvd 10.03.07

Leger og jordmødre går nå rett til topps og ber helseminister Sylvia Brustad redde fødselstilbudet på Kvinneklinikken (KK).

Nyfødt unge rett i asfalten

Ungen gjekk rett i asfalten då ei kvinne fødde på ferjekaia på Mannheller i fjor sommar.

Sogn Avis

Var vitne til dramatisk fødsel på ferjekaia09.03.2006

MANNHELLER: Ottar Norvald Lid, fekk seg ei oppleving han aldri vil gløyma då han stod på Mannheller ferjekai ein sommarkveld i juni. – Framfor meg stod ei kvinne og fødde. Ungen gjekk rett i asfalten, fortel Lid.

Gravide føler seg utrygge utan fast jordmorteneste 31.01.2006

LEIKANGER: Siv Jane Tufte og Anny Mari Berge er begge gravide med termin i juni. Med bustad i Leikanger må dei gå gjennom heile svangerskapet utan å få komma til kontroll hjå jordmor. Det siste året har kommunen stått heilt utan jordmortilbod og no krev dei frustrerte fruene at nokon tek ansvar.

Feil å klandra jordmødrene 31.01.2006

Lille Sebastian født på Statoil! 02.07.2005

Bergen (ANB): – Det er det villeste jeg har opplevd, sier Krister Wiberg. Onsdag ble han plutselig jordmor for sin egen sønn – på en Statoil-stasjon i Bergen.

Men så gikk vannet. Paret ringte Kvinneklinikken, men fikk beskjed om å vente til neste dag. Riene kom imidlertid tettere og tettere, men sykehuset ville fremdeles ikke ta i mot paret. Til slutt bestemte de seg for å trosse beskjedene, og kjøre i full fart til klinikken. I bilen startet dramatikken.

Stå på du, Astrid Ruud 18.05.2005

Er det ikkje lov å ha eigne meiningar i helsevesenet her i landet? Ein må lura når ein ser at ei tidlegare jordmor ved Lærdal sjukehus risikerer å bli innrapportert til eit fagleg etisk råd i Norsk Sykepleierforbund. Bakgrunnen er at Astrid Ruud offentleg har stilt seg kritisk til om den såkalla forsterka fødestova i Lærdal er eit forsvarleg tilbod til fødande kvinner i Indre Sogn.

Lei av negativt fokus 04.04.2005

LÆRDAL: På leiarkonferansen til Norsk sjukehus- og helsetenesteforeining i februar, gjekk leiande jordmor i Lærdal, Inger Sofie Johannessen, krast ut mot jordmødrer som spreier negativ omtale om fødestova. – Dei held oppe eit negativt fokus på fødetilbodet i Indre Sogn, seier ho.

Luster utan jordmor fram til juli 21.02.2005

GAUPNE: Luster kommune har vore utan jordmor sidan august i fjor. Planen var at dei frå februar skulle få i gang svangerskapskontrollar med innleigd hjelp frå fødestova i Lærdal.No har den aktuelle jordmora blitt sjuk og gravide i Luster må klara seg utan jordmor fram til 4. juli.

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.