oppdatert 02.12.2006 0:34
Støtt aksjonen: Fortell din historie!

Aksjonen mot fødekaos

Hjem Debatter Reaksjoner Media & ressurser Leserbrev

Siste nytt Kontakt oss Klagemal Nasjonalt Alta

Leserinnlegg og kronikker

På denne siden ligger en oversikt over leserbrev om saken. Først en liste over alle leserbrev som har vært på trykk i Aften fra høsten 2005 til nå, med lenke til de som ligger på nettet. (Listen er hentet fra Retriever.) Nederst ligger våre leserinnlegg, også et som sto på trykk i Vårt Land.

Våre innlegg

Aften, sammendrag av alle leserbrev

Vi blir flere - grunn til bekymring

Aftenposten Aften - 10.11.2005

Av Knut Elgsaas (a), varamedlem Oslo bystyre «Vi blir flere - hurra!» er overskriften til Hilde Haugsgjerds leder i aftenavisen 21. oktober.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 3 Antall ord: 503

KOMMENTAR Ikke akkurat en pingle!

Aftenposten Aften - 01.02.2006

Mest tap. Storbyen byr på en absurd hybridoppfinnelse: litt luksushotell og litt barselavdeling. Du vinner noe, men taper mye. Velkommen til livet.

Linn Ullmann

Seksjon: KOMMENTARER Del: 1 Side: 2 Antall ord: 639

Uverdige storbyfødsler

Aftenposten Aften - 06.02.2006

Barselhotell II. Takk til Linn Ullmann for et tankevekkende innlegg i onsdagsutgaven av Aften. Sammen med artikkelen om fødesituasjonen i Oslo er dette et varsku for helsemyndigheter og jordmødre.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 21 Antall ord: 270

Populært barselhotell

Aftenposten Aften - 06.02.2006

Barselhotell I. Det var trist å lese om Linn Ullmanns lite hyggelige opplevelse av barselhotellet på Ullevål.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 21 Antall ord: 274

Hvor var resten av familien?

Aftenposten Aften - 07.02.2006

Barselhotell. Jeg kan godt forstå at Linn Ullmann følte at barselsdagene på Ullevål barselhotell var en ensom tid, hvis det, som det kunne synes av kommentaren i Aften 1. februar, var slik at hun gikk igjennom det alene.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 15 Antall ord: 218

Første natt på hotellet

Aftenposten Aften - 07.02.2006

Barselhotell. «Det var en ensom tid,» mimrer Linn Ullmann i Aftenposten om dagene bak lukkede, lydisolerte dører på Ullevål.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 15 Antall ord: 269

God fødeavdeling ved Ahus

Aftenposten Aften - 14.02.2006

Kvalitet. Som direktør ved ett av de største sykehusene i Oslo-området har jeg lest Aftens artikler om tilbudet til fødende med stor interesse. Det er flere sykehus i Oslo-området som har et godt tilbud til fødende.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 15 Antall ord: 278

Takk til Linn Ullmann

Aftenposten Aften - 15.02.2006

Barselhotell. Jeg fikk selv et barn på Ullevål for to år siden, og syntes pasienthotellet var skrekkelig. Danskebåtdur og stillhet. Ingenting å drikke. Ingen å be om hjelp.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 19 Antall ord: 160

Ikke akkurat en pingle

Aftenposten Aften - 15.02.2006

Barselhotell. Å, kjære så godt det var å lese det Linn Ullmann skrev i Aften 1. februar. Jeg fødte selv en liten sønn dette året på Ullevål sykehus. Jeg lå selv på barselhotellet og gråt . . .

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 19 Antall ord: 254

KOMMENTAR Føde i egen by

Aftenposten Aften - 17.02.2006 FRITT VALG.

Bør alle Oslos gravide få føde innenfor byens grenser og samtidig få praktisere fritt sykehusvalg?

Hilde Haugsgjerd journalist

Seksjon: KOMMENTARER Del: 1 Side: 2 Antall ord: 525

Fødende avvises i porten

Aftenposten Aften - 08.03.2006

Historien om en varslet krise. Det er uverdig at fødende kvinner avvises ved de sykehusene de er blitt lovet at de skal få plass. Dette kommer imidlertid ikke som noen overraskelse. Tvert imot er dette noe som styret i Helse Øst ønsker. I Aftenposten 26. 

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 19 Antall ord: 236

Aksjon mot fødekaos krever tiltak

Aftenposten Aften - 08.05.2006

Flere tusen. Før påske overleverte vi over tusen underskrifter med krav om tiltak mot fødekaoset i Oslo. Gjennom overleveringen, debatter og et folkemøte 5. april fikk vi håp om snarlig handling, men nye medieoppslag viser at ingenting er skjedd.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 15 Antall ord: 215

Gjenåpne «føden» på Aker

Aftenposten Aften - 19.06.2006

Fødeavdelingen. Den store omorganiseringen av sykehusene har fått mange uventede og uønskede følger. Bekymringen er stor fordi Helseregion Øst vedtok å legge ned fødeavdelingen ved Aker Sykehus.

Seksjon: Debatt Del: 1 Side: 17 Antall ord: 291

Det fødes for mange barn

Aftenposten Aften - 19.06.2006

Nye verdensborgere. Fredag 9. juni var fødesituasjonen i Oslo igjen tema i Aften. Ifølge fagdirektør Kristin Lossius har problemet vært «at altfor mange ønsket å føde på Ullevål og måtte finne seg i å bli avvist i siste liten».

Seksjon: Debatt Del: 1 Side: 17 Antall ord: 268

Rimelige krav, ikke sutring

Aftenposten Aften - 03.07.2006

Av Nina Schmidt, leder av Den Norske Jordmorforening Urealistisk. Helse Øst anklager både fødekvinner og jordmødre for at de har urealistiske forventninger og stiller for høye krav til seg selv.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 16 Antall ord: 844

Uakseptabel situasjon for fødende

Aftenposten Aften - 04.07.2006

Uforsvarlig. Fødeavdelingen på Ullevål sykehus ble planlagt bygget for 5000 fødsler. Forutsetningen var at Aker fødeavdeling skulle bestå og hjelpe opp mot 2000 barn til verden. Rikshospitalets fødeavdeling fikk overført ca.

Seksjon: Debatt Del: 1 Side: 15 Antall ord: 235

Kvalitet og valgmuligheter (jpg)

Aftenposten Aften - 11.07.2006

Fødeselsomsorgen i Helse Øst. Det har den siste tiden vært flere medieoppslag knyttet til fødselsomsorgen i Helse Øst. Vi beklager dersom kvinner har følt seg utrygge i fødesituasjonen.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 19 Antall ord: 671

Populær fødeavdeling på Ullevål

Aftenposten Aften - 13.07.2006

Vanskelige forhold. Situasjonen ved fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus har vært mye omtalt i media den senere tid.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 20 Antall ord: 917

Fortsatt tallsurr fra Helse Øst

Aftenposten Aften - 19.07.2006

Fødeplasser. I Aften 11. juli svarer fagdirektør Kristin Lossius på deler av den kritikken som er rettet mot Helse Øst de senere måneder.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 15 Antall ord: 277

Fødselshjelp uten kvalitetskrav

Aftenposten Aften - 02.08.2006

Av Merethe Johannessen, Carina Nilstun, Benedikte Monrad-Krohn, Ingeborg Altern Vedal, Aksjonen mot fødekaos i Oslo Nasjonale retningslinjer. Uttalelser fra overjordmor ved Ullevål sykehus forsterker inntrykket av hennes sviktende skjønn.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 18 Antall ord: 965

Opplevelser i lys av fødekaos

Aftenposten Aften - 03.08.2006

Ullevål universitetssykehus. Jeg har opplevd en ny verden - envidunderlig og en kaotisk.

Seksjon: DEBATT Del: 1 Side: 19 Antall ord: 824

Våre innlegg

Aksjon mot fødekaos krever tiltak, kortversjon ble trykket 8. mai

I vinter har foreldre, vordende foreldre og jordmødre i Oslo bedt de ansvarlige gjøre noe med fødekaoset i Oslo. Før påske overleverte vi over tusen underskrifter med krav om tiltak. Gjennom overleveringene, debatter i radio og på et folkemøte 5. april fikk vi forhåpninger om snarlig handling. Dessverre viser nylige medieoppslag at ingenting er skjedd: Kaoset er verre enn noen gang og Helse Øst svarer som før: Intet problem.

Tusen flere enn kapasiteten

Helse Øst, ved fagdirektør Kristin Lossius, har hele tiden hevdet at kapasiteten i Oslo og Akershus er god nok, og at hvis fødslene ble fordelt bedre ville alt være bra. Men, selv på oppfordring har hun ikke kunnet underbygge påstanden med regnstykker.

Ei tillitsvalgt jordmor ved Ullevål fortalte på folkemøtet at det nylig hadde vært et tilsyn ved sykehuset, som konkluderte med at Ullevål kun har kapasitet til 5.400 fødsler i året. I 2005 hadde de over tusen flere, i tillegg ble opp mot 700 fødende avvist. Stemmer disse tallene overbooket Ullevål med nærmere 1.800 fødsler i 2005. Dertil fikk flere tusen avslag på søknad om fødeplass.

Sykehusenes kapasitet – fødsler i 2005:

Ullevål: 5.400 – 6.457

Ahus: 3.800 – 3.800

Asker og Bærum: 2.800 – 2.608

Rikshospitalet (fra Helse Øst): 1.000 – 1.084

I 2005 hadde altså sykehusene i Oslo og Akershus kapasitet til 13.000 fødsler, mens de tok imot 13.949. Hvordan kan da Helse Øst hevde at kapasiteten er god nok? De siste ukene har kvinner i fødsel blitt avvist ved Ullevål og sendt til Buskerud, fordi det var fullt i Oslo, Bærum og Lørenskog.

Minstestandard?

Ullevål har flere fødsler enn noen sinne, men har kapasiteten økt? Hvordan beregnes en fødeavdelings kapasitet? Hvor lav ressursbruk per fødende kan en avdeling ha og likevel drive medisinsk forsvarlig? Verdens helseorganisasjons standarder vektlegger at en fødekvinne aldri skal forlates i den aktive fasen av fødselen. På Ullevål må ofte én jordmor følge flere fødekvinner samtidig og hun kan derfor ikke være tilstede i hele denne fasen. Kapasiteten har ikke økt, men kvaliteten har sunket!

Svikt hos ledelsen

Vi stiller oss undrende til at ledelsen ved Ullevåls fødeavdelinger ikke har gjort mer for å løse problemet. På folkemøtet fikk vi inntrykk av kommunikasjonssvikt mellom Ullevål og Helse Øst: De satt ikke med de samme tallene. Har ikke ledelsen rapportert kapasitetsproblemene til Helse Øst? I så fall ivaretar ikke fødeavdelingenes ledelse verken sine pasienter eller sine medarbeideres helse og trygghet.

Fritt sykehusvalg

Egner pasientrettighetslovens prinsipp om fritt sykehusvalg seg for gravide? Vi forstår loven dithen at Ullevål ikke kan prioritere dem som sogner dit (utvalgte bydeler i Oslo) framfor andre i helseregionen Helse Øst (øvrige Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland). Et sykehus har heller ikke anledning til å avvise pasienter selv om de ikke har kapasitet til å ta imot dem. Så lenge de kommer fra riktig helseregion skal de ha plass.

Bør fritt sykehusvalg gjelde kvinner med normalfødsler? Disse fødslene vet man omtrent når skal skje, men man kan ikke planlegge nøyaktig slik som ved andre type behandlinger som omfattes av fritt sykehusvalg. Fordi fødselen er en akutt situasjon i det øyeblikk den faktisk skjer, gjelder ikke lenger prinsippet om fritt sykhusvalg, hevder Ullevål og Helse Øst. Hvis denne tolkningen er riktig betyr dette at vi skal få velge på forhånd, men så snart vi er i fødsel oppheves valgene. Dette skaper stor usikkerhet hos gravide, og det trengs en snarlig avklaring på hvordan loven skal gjelde for fødende! Enten må egne bestemmelser om fødsler inn i loven/forskriftene, eller så må Ullevåls populæritet synke og kapasiteten økes så mye, at ingen blir avvist verken idet de søker eller føder.

Ikke øk Ullevåls kapasitet

Overjordmor Kristi Hjelle sier til Aften: «Hvis vi skal være konsekvente og følge loven, vil det eneste logiske være å bygge opp kapasiteten på Ullevål» Vi er ikke umiddelbart enige. Først må man finne ut hvorfor Ullevål er så populært. Kanskje er sykehusets beliggenhet viktigere enn dets tilbud? Kanskje kan man finne bedre og billigere løsninger ved å opprette fødestuer og -avdelinger utenfor Ullevål, men innenfor Oslo? Disse bør i tilfelle opprettes raskt. Helse Øst vender stadig tilbake til at Nye Ahus vil stå ferdig i 2008 og dette vil avhjelpe situasjonen. For det første er vi tvilende til at Nye Ahus vil klare å demme opp for økt behov, fordi vi bor i et tilflyttingsområde med stigende fødselstall. For det andre er det to år til 2008 og situasjonen må løses før det!

Drøm eller mareritt?

En fødsel kan være alt fra en families mest fantastiske opplevelse til dens verste mareritt. Rapporter fra Ullevåls fødestuer viser at fødsler der langt fra er optimale. Disse skildringene kombinert med håndfaste tall bør være nok til å overbevise de ansvarlige byråkrater og politikere om at problemet eksisterer og krever deres handling!

Aksjonen mot fødekaos, Ingeborg Altern Vedal, Carina Nilstun, Siv-Lise Bendixen Stærk, Elisabeth Tindeland og Merethe Johannesssen

Aksjon mot fødekaos krever tiltak, trykket mandag 8. mai i Aften

Før påske overleverte vi over tusen underskrifter med krav om tiltak mot fødekaoset i Oslo. Gjennom overleveringen, debatter og et folkemøte 5. april fikk vi håp om snarlig handling, men  nye medieoppslag viser at ingenting er skjedd.

Fagdirektør i Helse Øst, Kristin Lossius, har hele tiden hevdet at kapasiteten i Oslo og Akershus er god nok, men har ikke underbygget påstanden med tall. Vi har regnet ut at de fire sykehusene i området har kapasitet til 13000 fødsler, men tok i mot 13949 fødsler i 2005. De siste ukene har kvinner i fødsel blitt avvist ved Ullevål og sendt til Buskerud, fordi det var fullt i Oslo og omegn. Hvordan kan da Helse Øst hevde at kapasiteten er god nok?

Vi stiller oss undrende til at ledelsen ved Ullevåls fødeavdelinger ikke har gjort mer for å løse problemet. Folkemøtet ga inntrykk av kommunikasjonssvikt mellom Ullevål og Helse Øst.  Fødeavdelingenes ledelse må på banen, for å ivareta sine pasienter og sine medarbeideres helse og trygghet. Hvor lav ressursbruk per fødende kan en avdeling ha og likevel drive medisinsk forsvarlig?

Aksjonen mot fødekaos, Ingeborg Altern Vedal, Carina Nilstun, Siv-Lise Bendixen Stærk, Elisabeth Tindeland og Merethe Johannesssen

Leserinnlegg trykket Vårt Land torsdag 11. mai

Vårt Land skrev 2. mai om Arbeidstilsynets aksjon «God vakt» som har avdekket at spriket mellom arbeidsoppgaver og ressurser er enormt på norske sykehus. Dessverre er dette et bilde vi pasienter kan bekrefte.

Vi er en gruppe gravide og småbarnsmødre som de siste månedene har engasjert oss i problemet med fulle fødeavdelinger i hovedstaden. Dette kapasitetsproblemet rammer ikke bare oss pasienter, men er en vel så stor belastning for de ansatte ved disse avdelingene. I en artikkel i Aften 28. april forteller jordmor Heidi Opheim ved Ullevål: «Jeg var på jobb i hele påsken, og gråt nesten da jeg var på vei hjem, så travelt var det. Vi løper fra rom til rom og har ikke tid. Det er tøft.»

Sykehusene i Oslo og Akershus hadde i fjor 13.949 fødsler, men en registrert kapasitet på 13.000. Overbelegget ligger ene og alene hos Ullevål, som i 2005 hadde over 1000 flere fødsler enn kapasiteten deres tilsier. I tillegg avviser Ullevål per døgn i snitt 1-2 kvinner som er i fødsel.

Før påske overleverte vi over tusen underskrifter med krav om tiltak, men så langt er situasjonen den samme og like uholdbar.

På Ullevål blir mor og barn så raskt som mulig etter fødsel flyttet til barselhotellet. Når flytting til hotellet ikke er mulig eller forsvarlig, tilbringes barseltiden ved en ordinær barselavdeling. Men, overbelegget fører til at en del mødre og barn må ligge på gangen. Dermed berører kapasitetsproblemet ikke bare fødeavdelingene, men også barselavdelingene og -hotellet. Situasjonen oppleves ofte som uholdbar for de fødende, og kan umulig gi noe godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Vi stiller oss undrende til at ledelsen ved Ullevåls fødeavdelinger ikke har gjort mer for å løse problemet. På folkemøte arrangert av Den norske jordmorforening 5. april fikk vi inntrykk av kommunikasjonssvikt mellom Ullevål og Helse Øst: De satt ikke med de samme tallene. Har ikke ledelsen rapportert kapasitetsproblemene til Helse Øst? I så fall ivaretar fødeavdelingenes ledelse verken sine pasienter eller sine medarbeideres helse og trygghet.

På tross av spriket mellom kapasitet og fødselstall hevder Helse Øst at kapasiteten i Oslo og Akershus er god nok. De mener at kaoset på Ullevål kun bunner i en skjev fordeling av fødsler mellom sykehusene, men de siste ukene har det forekommet at samtlige fødeavdelinger i Oslo og Akershus har vært fulle, og de fødende har blitt sendt til Buskerud. Vi har i vinter bedt foretaket innse problemet og forsøke å løse det. Helse Øst har forsømt sitt ansvar overfor de fødende og de ansatte: Foretaket må komme på banen nå!

Nedprioritering av fødeomsorg er ikke bare et Oslo-problem, men gjelder flere steder i landet. Verdens Helseorganisasjons (WHO) standarder vektlegger at en fødekvinne aldri skal forlates i den aktive fasen av fødselen. Dette blir ikke fulgt på de travleste fødeavdelingene og der hvor fødende ikke får følge av jordmor i ambulanse ved lang reisevei – eller ikke en gang får ambulanse. Andre steder nedgraderes fødeavdelinger til fødestuer eller de holder feriestengt. Dermed får mange fødende unødig lang reisevei. Kan Norge være bekjent av å ikke møte WHOs standarder til fødeomsorg?

Svangerskaps-, føde- og barselomsorg kan bli bedre uten at det nødvendigvis koster mer. Bedre organisering vil komme både ansatte og pasienter til gode. Men, da må både politikere, byråkrater og foretakenes ledere lytte til de berørte parter, anerkjenne og løse problemet – gjerne ved å tenke nytt og dra nytte av erfaringer fra steder med god omsorg.

Aksjonen mot fødekaos, Ingeborg Altern Vedal, Carina Nilstun, Siv-Lise Bendixen Stærk, Elisabeth Tindeland og Merethe Johannessen.

Det fødes for mange barn trykket mandag 19. juni i Aften

Fredag 9. juni var fødesituasjonen i Oslo igjen tema i Aften. Ifølge fagdirektør Kristin Lossius har problemet vært ”at altfor mange ønsket å føde på Ullevål og måtte finne seg i å bli avvist i siste liten”. Dermed ignorer hun hovedproblemet: Det fødes flere barn i området enn sykehusene har oppgitt kapasitet til å ta i mot. Ullevål har alene et overbelegg på drøye tusen fødende, i tillegg til dem som blir avvist i fødsel.

Det tok oss én ettermiddag å hente inn tall fra de fire respektive sykehusene. Regnestykkene går ikke opp og vi har forgjeves bedt Lossius vise oss tall på at kapasiteten er tilstrekkelig.

Helseminister Sylvia Brustad har pålagt Helse Øst å fremskaffe 400 ekstra fødeplasser, men ga ingen midler til å finansiere disse. Vi frykter at løsningen blir å fordele overbelegget og øke arbeidsbelastningen på de ansatte ytterligere.

Aften varsler en mulig fødekrise i Oslo i sommer. At jordmødre trenger sommerferie og at det er høysesong for fødsler er ingen overraskelse. Lossius uttaler at de ”jobber med å kartlegge situasjonen og håper å få dette på plass før sommerferien”. Helse Øst har vært klar over situasjonen i flere måneder og har hatt god tid til å kartlegge og løse problemene. Dette burde vært ordnet for lenge siden! Hvor lang tid kan det ta å ringe de respektive fødeavdelinger og forhøre seg om bemanning og kapasitet?

Aksjonen mot fødekaos, Ingeborg Altern Vedal, Carina Nilstun og Siv-Lise Bendixen Stærk

Fortsatt tallsurr fra Helse Øst

Fødeplasser. I Aften 11. juli svarer fagdirektør Kristin Lossius på deler av den kritikken som er rettet mot Helse Øst de senere måneder.

I forhold til kapasitet sier hun blant annet: «I hovedstadsområdet har man den privilegerte situasjon at gravide kvinner kan velge mellom fire sykehus i tett geografisk avstand».

 Mulighet til å velge mellom flere sykehus hjelper lite når man risikerer å få beskjed om å reise til Hønefoss eller Fredrikstad når fødselen er i gang. Problemet er ikke antall sykehus, men antall fødeplasser. Med mindre det opprettes like mange fødeplasser som det fødes barn i Oslo og Akershus har valgfriheten lite å si.

 Med utgangspunkt i differansen mellom antall fødte i 2003 og 2005 konkluderer Lossius med at det trengs 400 nye fødeplasser i Oslo og Akershus. Da fødeavdelingen ved Aker Sykehus ble lagt ned, og fremtidig kapasitet skulle beregnes, baserte man seg på tall fra 2002. Siden fordelingen av fødeplasser ble gjort har det ifølge disse tallene vært en økning i antall fødsler i Oslo og Akershus på 1100 fødsler. Da er ikke 400 plasser nok til å løse kapasitetsproblemet.

 Rikshospitalet betjener Helse Øst med 2000 fødsler pr. år. Tallet står i skarp kontrast til det vi får opplyst: Rikshospitalets mediekontakt oppgir pr. telefon 24. juni at Rikshospitalet i 2005 betjente maksimalt 1400 fødende fra Helse Øst.

 Det er mildt sagt skuffende at Helse Øst kommer med de samme bortforklaringene som tidligere.

 Siv-Lise Bendixen Stærk, Benedikte Monrad-Krohn og Ingeborg Altern Vedal, Aksjon mot fødekaos i Oslo

Fødselshjelp uten kvalitetskrav

Fødekaoset i Oslo og Akershus har vist at det er behov for kvalitetssikring. De offentlige tilsyn er passive, og de ansvarlige topplederne viser liten vilje og evne til å gi fødende det de trenger.

Av Merethe Johannessen, Carina Nilstun, Benedikte Monrad-Krohn, Ingeborg Altern Vedal, Aksjonen mot fødekaos i Oslo

Nasjonale retningslinjer.

Uttalelser fra overjordmor ved Ullevål sykehus forsterker inntrykket av hennes sviktende skjønn. Nå trenger vi nasjonale retningslinjer.

 Sentrale myndigheter har fastsatt hva slags utstyr og personell fødestedene må ha, men retningslinjene gir ingen definisjoner på kvalitet og kapasitet.

Definisjoner mangler

I svangerskapsomsorgen er det klare krav om hva som skal skje på kontrollene. For fødsel og barsel er det derimot mangelvare. Da blir det opp til det enkelte helseforetak å fastsette rutinene:

 Når skal den fødende ringe fødestedet? Når skal hun komme dit? Hvordan skal hun bli møtt? Når bør hun få en fødestue og hva skal denne inneholde? Hvordan skal personellet sikre kvinnens medbestemmelsesrett?

 Streptokokksaken viser at det er nødvendig med en gjennomgang av fødsels- og barselomsorgen, der de helsefaglige hensyn må veie tyngre enn de økonomiske.

 I dag beregner helseforetakene ressursbruk pr. fødende. Det foreligger imidlertid ingen standarder for dette. Fødende er mer eller mindre krevende. Sannsynligvis sorteres de:

 Førstegangs- og flergangsfødende, enkle eller kompliserte fødsler, alder, sosioøkonomisk status, utdanningsnivå, etnisitet etc. Det er nødvendig med åpenhet om denne sorteringen og nasjonale standarder for beregningene som skjer på grunnlag av den.

Passive tilsyn

Fødekaoset i Oslo og Akershus har fått bred mediedekning. Hverken helse- eller arbeidstilsynet har reagert. Helse Øst (HØ) krever ustraffet at både personell og fødende sliter seg ut på «korridorfødsler» og avvisninger, komplikasjoner og traumatiske opplevelser. Forskning viser at dette ikke bare er skadelig for dem som utsettes for det, men også ulønnsomt for samfunnet.

 Tidligere utredninger i HØ viste at antall fødsler pr. stilling varierte sterkt mellom sykehusene i regionen. Skyldes ulikhetene at sykehusene tar imot ulike kategorier av fødende, der noen trenger mer oppfølging enn andre? Eller krever ledelsen ved de ulike sykehusene ulikt fra sine ansatte?

 St. Olav i Trondheim har 14 fødestuer til 3 500 fødsler pr. år. Ullevål har 10 på sine vanlige avdelinger. Overjordmor Hjelle sier kapasiteten der er 6 000 fødsler pr. år. Hvordan klarer Ullevål seg med færre fødestuer enn Trondheim? Føder Oslo-kvinner raskere?

Tove Strand

I juni og juli har de ansvarshavende omtalt saken flere ganger i media, og lagt for dagen en virkelighetsforståelse totalt forskjellig fra vår. Deres fremstilling av situasjonen og enkelte av deres uttalelser provoserer.

 Tove Strand, administrerende direktør ved Ullevål, skriver: «Fødeavdelingens mange kompetente og dedikerte medarbeidere står på for å gi de fødende en best mulig behandling. (. . . ) Arbeidspresset kan av og til være meget stort, men medarbeiderne har en stor vilje til å gi de fødende best mulig behandling og omsorg, og selv i travle tider skal de fødende føle trygghet.»

 Vi tviler ikke på de ansattes kompetanse og vilje. Vi er mer usikre når det gjelder ledelsen. Strand skryter av å ha endret praksisen med å gi plass til kvinner når fødeavdelingen allerede er fulltegnet. Dette er bra, men hvorfor gjorde hun dette først i mars i år (da media belyste situasjonen) og ikke i juni i fjor (da saken var oppe i Ullevåls styre)?

 Strand mener at stor søkning til Ullevål viser at sykehuset er populært. Vi tror søkningen i stor grad skyldes at 6-7 000 gravide har Ullevål som sitt lokalsykehus.

Kristin Lossius

Kristin Lossius, fagdirektør i HØ, mener at jordmødrene ved Ullevål stiller for høye krav til seg selv. Fødeavdelingene tar mot flere enn de kan. Da er det rimelig å spørre om det ikke heller er Ullevål og HØ som stiller for store krav til jordmødrene.

 HØ mener også at fødende må finne seg i å være litt alene. Dette står i kontrast til WHOs standard for fødekvinner, hvor det vektlegges at en kvinne i fødsel aldri skal forlates alene.

Kristi Hjelle

Overjordmor ved Ullevål, Kristi Hjelle, kommenterer situasjonen der en ung alenemor ble overlatt til seg selv: «At noen må vente på å få en fødestue er ikke uvanlig. Det skjer overalt. (. . . ) Hvis man ønsker å tilby bedre service, at noen sitter og holder deg i hånden under fødselen, så er ikke kapasiteten god nok.»

 For det første:

 At alle fødestuer er fulle kan skje overalt, men på Ullevål skjer det ofte.

 For det andre:

 Kvinnen i reportasjen ba ikke om å bli dullet med. Hun etterlyste bare det vi mener burde være et minstekrav, nemlig trygghet i form av et rom å føde i og en fagutdannet hjelper under fødselen. Forskning viser at risikoen for inngrep og komplikasjoner minsker når man har en jordmor eller annen erfaren fødselshjelper til stede under hele fødselen.

 Hjelles uttalelser her og tidligere, så vel som hennes ledelsespraksis, reiser alvorlig tvil om hennes evne til å lede landets største fødeavdeling.

 Men det er altså det hun gjør.