en illustrasjonsstrek

Sosiale medier

Sosiale medier
Facebook og Twitter er ikke de eneste sosiale mediene dere kan dra nytte av, selv om de kanskje er mest kjent i Norge. Jeg kan hjelpe dere finne ut hvilke medier dere bør bruke.

Sosiale medier (SoMe) gjør at bedrifter og organisasjoner kan ha aktiv interaksjon og åpen kommunikasjon med kunder og potensielle kunder. Samtidig kan det være vanskelig å orientere seg i jungelen av ulike tilbud.

Jeg kan veilede deg gjennom jungelen og finne ut hva som passer for deg og din bedrift. Jeg kan hjelpe deg med registrering av konto og bruk av SoMe i hverdagen.

Gjennom sosiale medier kan du både nå ut til flere kunder og du kan få tips og kunnskap fra både andre bedrifter og enkeltpersoner.

Selv er jeg bl.a. på Twitter og Facebook samt LinkedIn.

Altern kommunikasjon • Ingeborg Altern • Engelsrud Terrasse 37a • 1385 Asker
mobil: 94 13 18 16 • e-post: kom@altern.no
Foretaksnavn: Altern Vedal konsulenttjenester • Organisasjonsnummer: 894516992