en illustrasjonsstrek
Stortinget
Foto: Dmitry Valberg

Politikk og lobbyisme

Brenner du for en viktig sak? Vet du om et problem som bør løses politisk? Trenger du å komme i kontakt med byråkrater eller politikere, men vet ikke helt hvordan?

Jeg kan hjelpe deg! Jeg har lang erfaring med å lese og tolke dokumenter fra det offentlige, både brev til enkeltpersoner, og lange skriv slik som utredninger og stortingsmeldinger. Jeg har hatt mange leserinnlegg og kronikker på trykk, og har nådd fram med endringer gjennom høringssvar og annet lobbyarbeid.

Jeg var med og stiftet Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og jobbet med temaet fra 2006 til 2012. Vi svarte på en rekke høringer og høstet mange honnørord, bl.a. dette:

« Jeg vil berømme dere for den jobben dere gjør. Jeg har jo fulgt dere noen år. Det er høy kvalitet på alt dere produserer av innspill. Det er virkelig imponerende. I forbindelse med stortingsmeldingen leverte dere et solid høringsvar som var meget godt gjennomarbeidet.»

Sonja Sjøli, Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Les gjerne innlegg på bloggen min om politikk.

Altern kommunikasjon • Ingeborg Altern • Engelsrud Terrasse 37a • 1385 Asker
mobil: 94 13 18 16 • e-post: kom@altern.no
Foretaksnavn: Altern Vedal konsulenttjenester • Organisasjonsnummer: 894516992