en illustrasjonsstrek

Fotografering

Jeg tar gjerne bilder, både privat og i jobbsammenheng. På jobb har jeg bl.a. fotografert på Dansesonens forestillinger og treninger, for Vårt Land på reportasje og ulike illustrasjonsbilder for Sikkerhet. Jeg arbeidet på Vårt Lands fotodesk og har lang erfaring med bildebehandling.

Se følgende samlinger:

Sommer
Forestilling
Forestilling
Dansetrening
Dansetrening
dans
Barnedans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
Forestiling
Forestilling
dans
Idrettsdag
Idrettsdag
illu
illu
Portrett
Portrett
Portrett
Portrett
Portrett
Portrett
Portett
Kukamp
Lamunge
kuslepp
Slott

Altern kommunikasjon • Ingeborg Altern • Engelsrud Terrasse 37a • 1385 Asker
mobil: 94 13 18 16 • e-post: kom@altern.no
Foretaksnavn: Altern Vedal konsulenttjenester • Organisasjonsnummer: 894516992